Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Ομίλου η τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με το Άρθρο 16 του καταστατικού. Η Συνέλευση των Εταίρων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τα 2/3 των εταίρων της. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, μετά από μια εβδομάδα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Ομίλου εξ’ αναβολής η Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων σύμφωνα με το Άρθρο 16 του καταστατικού, αφού στην Τακτική Συνέλευση των Εταίρων στις 18 Ιανουαρίου 2020 δεν υπήρξε απαρτία των Εταίρων, δηλαδή δεν ήταν τα 2/3 των Εταίρων παρόντα. Η Συνέλευση θα γίνει στις 11.00 π.μ. στα γραφεία στην έδρα του Ομίλου.

The Hellenic Cultural and Educational Club for UNESCO is a non-profit organization based in Athens. The Club aspires to contribute to the dissemination of the work and programs of the international organization for the promotion of culture, education and science. This effort is attempted through the organization of conferences, symposia, seminars and lectures directly related to UNESCO Priorities and Programs at local and international level.

 

The aim is to raise the awareness of the world community and especially of young people on issues of peace, democracy, equality, freedom, acceptance of diversity and human rights.

 

The Hellenic Cultural and Educational Club for UNESCO, in collaboration with international and Greek organizations as well as educational institutions from around the world, hopes to make a decisive contribution to the achievement of the Sustainable Development Goals, as described in the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015.

210 7256626

hellenicclubunesco@gmail.com

Artemidos3, Ag.Paraskevi, 15342 Athens, Greece